Tervetuloa! Välkommen!

Malmön Suomi Yhdistys

Malmön Suomi Yhdistys on perustettu vuonna 1977. 

 Yhdistyksemme toimii ruotsinsuo-malaisten ja suo-menruotsalaisten kokoonkerääjänä Malmön alueella. Toimintamme rakentuu vapaa-aika- ja kulttuuritapah-tumista ja -toiminnasta edellämainituille ryhmille eri jaostojemme välityksellä.

Pyrimme järjestämään kaiken toimintamme ja tiedot-tamisen molemmilla kielillämme, niin suomeksi kuin ruotsiksi. Teemme kiinteästi yhteistyötä eri ruotsinsuo-malaisten ja suomenruotsalaisten organisaatioiden kanssa paikallisella ja piiritasolla. Olemme myös mukana Ruotsinsuomalaisten Keskusliitossa valtakunnallisella tasolla. Kaikki Suomesta, suomen kielestä, suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita tapahtumiim-me ja toimintaamme.

Helmikuusta 2015 asti Malmö on ollut hallintoaluetta.

Malmön Suomi Förening

Malmö Suomi Förening har grundats 1977. Vår förening samlar ihop sverigefin-nar och finlandsvenskar i Malmö området. Vår verksamhet bygger rund fritids- och kulturaktiviteter och verksamhet. 

Vi strävar att informera om verksamheten på både på finska och svenska. Vi har ett aktivt samarbete med olika sverigefinska och finlandsvenska organisationer både på lokal och nationell nivå. Vi är också med i det Sverigefinska Riksförbundet på nationell nivå. Alla som är intresserade av Finland, det finska språket, den finska kulturen och finskhet är välkomna till våra aktiviteter och verksamhet.

Från februari 2015 Malmö stad är en del av finskt förvaltningsområde.

Johtokunta/Styrelse 2017

Puheenjohtaja/Ordförande

Juha Mäkiaho (+46 70 761 92 61, e-mail: juha.makiaho@gmail.com)

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Ulla Hovi (+46 70 736 03 21, e-mail: ullismh@gmail.com)

Sihteeri/Sekreterare

Jarno Ovaska (+46 72 332 07 71, e-mail: jovaska@iki.fi)

Kassanhoitaja/Kassör:

Lea Kankaanpää (+46 73 975 18 48, e-mail: lea.kankaanpaa@comhem.se)

Johtokunnan jäsenet/Styrelseledamöter:

Hilkka Heinonen
Arja Rosenius
Heidi Sandberg (vara/suppl)
Jouko Heinonen (vara/suppl)


© Jarno Ovaska 2016